Tagged: Ahiret Nedir?

Yeni Bir Hayat: Ahiret

Ahiret hayatı, kıyametten sonra başlayacak olan sürekli yaşam demektir. İslam inancına göre insan, ölümle birlikte yok olmaz. Yani ölüm bir son değil, aksine sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Buna göre insanlar öldükten sonra tekrar dirilecekler...

Ahirete Uğurlama

Ölen bir insana karşı yakınlarının ve diğer insanların bazı görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar hem insani hem de dinî görevler arasında yer alır. Ölen kişiyi ahirete uğurlarken yapılması gereken görevlerin başında onu yıkama, kefenleme,...

Hayat Amaçsız Değildir

Evreni ve içindeki canlıları incelediğimizde her şeyin bir plan ve düzen içinde olduğunu görüyoruz. Bunlar, tesadüfen oluşmadıklarına göre mutlaka bir amaçları olmalıdır. Evrendeki her varlığın kendine özgü bir görevi ve işlevi vardır. Dünyadaki canlı...