Tagged: Ahiretin önemi

Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret

Yüce Allah (c.c.) insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsana akıl ve irade vermiş, böylece onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır. İnsan, aklı sayesinde düşünür, iyi ve kötünün birbirinden farkını anlar. Sahip olduğu iradeyle de özgür...