Tagged: Hudeybiye Anlaşması

Hudeybiye Anlaşması ve Mekke’nin Fethi

Mekkeli müşrikler ne yaptılarsa İslam dininin yayılmasını engelleyememişlerdi. Yaptıkları akıl almaz baskı ve işkencelere rağmen Müslüman olanları dinlerinden, inançlarından vazgeçirememişlerdi. Üstelik Müslümanların Mekke’den hicret etmelerine de engel olamamışlardı. Bu, onlar için büyük sorunlara yol...