Tagged: ibadet nedir

İbadetlerde Dengenin Önemi Nedir?

İbadetlerde Dengenin Önemi Nedir?

İbadet, Allah’a (c.c.) karşı saygı ve sevginin bir gereği olarak Allah (c.c.) rızası bilinci ile yapılır. İbadetlerin Allah’ın (c.c.) emrettiği, Peygamberimizin (s.a.v.) açıklayıp gösterdiği şekilde yapılması gereklidir. Bazı ibadetlerin (namaz, oruç, hac, zekât vb.)...

İbadet Nedir?

İbadet kelime olarak “boyun eğme, itaat etme, saygı duyma” anlamlarına gelir. Dinî terim olarak ise ibadet, Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların Allah’a (c.c.) karşı yapmakla sorumlu olduğu tüm davranışlardır. Yüce Allah (c.c.), kulunun...

Niçin İbadet Edilir?

İnsan, inandığı varlığın emrini yerine getirmek ve ona olan sevgisini, saygısını, güvenini belli etmek için ibadet eder. İmanı, onu Allah’a (c.c.) teslim olmaya; ibadetleri de kulluğunu ifade etmeye yönlendirir. Böylece insan ibadetleri sayesinde inancını...