Tagged: iman nedir

İmanla İlgili Kavramlar ve Bunların Açıklamaları

İman, Peygamberimizin (s.a.v) Allah’tan (c.c) getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunların doğru olduğuna gönülden inanıp tasdik etmektir. İman kalp ile tasdik dil ile ikrardır. Tasdik, kabul edip onaylamak, geçerli kılmaktır. İmanın kalp ile...

İbadetin Anlamı ve Kapsamı

İnsan, fıtratı gereği üstün bir güce inanmaya ve inancını bir takım davranışlarla göstermeye çalışır. İnandığı varlığı anmak, zikretmek ve ilişkisini canlı tutmak için ibadet eder. Sözlükte ibadet; boyun eğmek, itaat etmek, saygı duymak, kulluk...

İnanç Nedir? İman Nedir? Kur’an’da İnanç…

Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri inançtır. Kur’an, inanılması gereken esasların neler olduğunu, imanın nasıl olması gerektiğini, iman etmenin ve etmemenin sonuçlarını açıkça ortaya koyar. İslam’ın inanç esasının temelini tevhit oluşturur. Kur’an’ın en sık üzerinde...