Tagged: iman nedir

İbadetin Anlamı ve Kapsamı

İnsan, fıtratı gereği üstün bir güce inanmaya ve inancını bir takım davranışlarla göstermeye çalışır. İnandığı varlığı anmak, zikretmek ve ilişkisini canlı tutmak için ibadet eder. Sözlükte ibadet; boyun eğmek, itaat etmek, saygı duymak, kulluk...