Tagged: inanç nedir

İnanç Nedir, Ne Demektir?

Kur’an-ı Kerim’in en temel konusu, inançtır. İnanç, kelime olarak inanılan şey, itikat, iman ve birine duyulan güven gibi anlamlara gelmektedir. Dinî terim olarak ise Yüce Allah’ın (c.c.) peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilkeleri onaylamak ve bunların...

İnanç Nedir? İman Nedir? Kur’an’da İnanç…

Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri inançtır. Kur’an, inanılması gereken esasların neler olduğunu, imanın nasıl olması gerektiğini, iman etmenin ve etmemenin sonuçlarını açıkça ortaya koyar. İslam’ın inanç esasının temelini tevhit oluşturur. Kur’an’ın en sık üzerinde...