Tagged: Kıyamet Nedir?

Kıyamet

Sözlükte “kalkmak”, “dikilmek”, “dirilmek” gibi anlamlara gelen “kıyamet”; evrenin düzeninin bozulması, her şeyin yok olması ve ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamandır. Buna göre kıyamet hem dünya hayatının son bulmasını hem...

Kıyamet ve Yeniden Dirilme

İslam inancının temel ilkelerinden olan ahirete imanla ilgili kavramlardan biri kıyamettir. Kıyamet sözlükte ayağa kalkma, yeniden dirilme gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise dünya hayatının sona erip tüm canlıların ölmesi, kıyamet olarak adlandırılır....