Tagged: Laiklik İlkesi

Dinde Zorlama Yoktur

Yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. Peygamberler, insanları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırmışlar, onlara kötülüklerden uzak durmayı öğütlemişlerdir. Tıpkı diğer peygamberler gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) de insanları Yüce Allah’a inanıp güzel davranışlarda...