Tagged: Laiklik Nedir?

Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğü

Laiklik Fransızca kökenli bir kavramdır. Bu kavram en genel anlamıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi demektir. Dinin devlet işlerine, devletin de din işlerine karıştırılmaması laikliğin gereklerindendir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan itibaren laiklik...