Tagged: Meleklere İman

İmanın Şartları Nelerdir? Temel İnanç Esasları Nelerdir?

İslam’ın altı temel inanç esası vardır. Bunlar; Allah’a (c.c.), meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imandır. İslam’ın temel inanç esasları Hz.Muhammed (s.a.v.) tarafından şöyle açıklanmıştır: “…Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman...

Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı

Melekler bizlere iyi, güzel, hayırlı, olumlu ve faydalı şeyleri çağrıştırırlar. Çünkü melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdürler. Onlar her zaman insanların iyiliğini isterler. İnsanları iyiye, güzel davranışlara yönlendirirler. Buna inanan insan, kendisini iyiliğe yönelten meleklerin...

Meleklere İman

Her Müslümanın gönülden inanıp kabul etmesi gereken bazı esaslar vardır. Bunlar imanın şartları olarak adlandırılır. İmanın şartlarından ilki ve en önemlisi bütün kâinatın yaratıcısı olan Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Bu şartlardan bir...