Tagged: şirk nedir

İnançta Dengenin Önemi Nedir?

İnançta Dengenin Önemi Nedir?

Denge insanın duygu, düşünce, ahlak ve davranışlarında ölçülü, düzgün ve orta hâlli olması, tutum ve davranışlarında aşırılığa gitmemesidir.(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 23, s. 256-257.) Yüce Allah, (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de insanı dengeli, uyumlu...