Tagged: tövbe nedir

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua; insanın kendi zayıflığının ve acizliğinin farkına varıp, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı’ya yalvarması, gerçekleşmesini istediği talepler için O’na yönelmesidir. İnsanlar, içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulmak veya elde etmek istedikleri bir...

Allah Bağışlayıcıdır

Bağışlama, Allah’ın (c.c.) güzel sıfatlarından biridir. Yüce Allah, şefkatli, merhametli ve bağışlayıcıdır. O, işlediği bir hata veya günahtan pişmanlık duyup kendisine yönelen, içtenlikle tövbe eden kullarını bağışlar. Allah (c.c.)’ın bağışlamasına “mağfiret” denir. Kur’an-ı Kerim’de...

Tövbe Nedir?

Tövbe, kişinin yaptığı bir hata ya da işlediği bir günahtan dolayı pişmanlık duyması ve Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemesidir. Buna “istiğfar” da denir. İstiğfar; “estağfirullah, estağfirullah el-Azîm” gibi dua ifadelerini söyleyerek Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemektir....