Tagged: Yeniden Dirilme

Kıyamet ve Yeniden Dirilme

İslam inancının temel ilkelerinden olan ahirete imanla ilgili kavramlardan biri kıyamettir. Kıyamet sözlükte ayağa kalkma, yeniden dirilme gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise dünya hayatının sona erip tüm canlıların ölmesi, kıyamet olarak adlandırılır....