Category: 12. SINIF KONULARI

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılması

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılması

Ribat, fütüvvet ve ahilik teşkilatları Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında, özellikle sayıca çok kalabalık bir kesimi oluşturan göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili rol oynamıştır. Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askerî amaçlı sağlam yapılar...

Türklerin Müslüman Olmalar (Türkler Nasıl Müslüman Oldu?)

Türklerin Müslüman Olmalar (Türkler Nasıl Müslüman Oldu?)

Din, bireylerin olduğu kadar toplumların da kaderine yön veren önemli bir olgudur. Bir milletin ayakta kalabilmesinin ve birlik beraberliğinin sağlanmasında o toplumun benimsediği inanç büyük bir etkiye sahiptir. Bunun en açık örneği ise Türk...

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bilime teşvik eden mesajlarının rehberliğinde hem din bilimlerine hem de fen bilimleri ve sosyal bilimlere yönelerek önemli çalışmalar yapmışlardır. Vahyin indirilmeye başlandığı andan itibaren Müslümanlar için en...

İslam’da Şifahaneler

İslam’da Şifahaneler

Şifahane İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adı olup bîmâristan adıyla da bilinir. Bîmâr hasta anlamına gelen bir kelimedir. Başlangıç döneminde bîmâristan adıyla anılan hastanelerin Selçuklular’da daru’ş-şifa veya daru’l-afiye ismiyle anıldıkları görülmektedir. Osmanlılar zamanında ise...