Category: Anadolu’da İslam

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılması

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılması

Ribat, fütüvvet ve ahilik teşkilatları Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında, özellikle sayıca çok kalabalık bir kesimi oluşturan göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili rol oynamıştır. Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askerî amaçlı sağlam yapılar...

Türklerin Müslüman Olmalar (Türkler Nasıl Müslüman Oldu?)

Türklerin Müslüman Olmalar (Türkler Nasıl Müslüman Oldu?)

Din, bireylerin olduğu kadar toplumların da kaderine yön veren önemli bir olgudur. Bir milletin ayakta kalabilmesinin ve birlik beraberliğinin sağlanmasında o toplumun benimsediği inanç büyük bir etkiye sahiptir. Bunun en açık örneği ise Türk...