Category: İslam ve Bilim

İslam’da Şifahaneler

İslam’da Şifahaneler

Şifahane İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adı olup bîmâristan adıyla da bilinir. Bîmâr hasta anlamına gelen bir kelimedir. Başlangıç döneminde bîmâristan adıyla anılan hastanelerin Selçuklular’da daru’ş-şifa veya daru’l-afiye ismiyle anıldıkları görülmektedir. Osmanlılar zamanında ise...

İslam Medeniyetinde Rasathane ve Önemi

İslam Medeniyetinde Rasathane ve Önemi

Rasathane, astronomik gözlemler yapmaya yarayan özel bina ve evlere denir. Orta Çağ boyunca benzerine rastlanmayacak ölçüde sürekli ve sistemli rasathaneler, ilk olarak İslam dünyasında ortaya çıkmıştır.50 Tam teşekküllü olmasa da İslam dünyasında ilk rasathane...

İslam Medeniyetinde Kütüphaneler ve Kütüphanenin Önemi

İslam Medeniyetinde Kütüphaneler ve Kütüphanenin Önemi

Müslümanların kitaba olan sevgi ve saygıları, yazılı eser alanında İslam medeniyetinin önemli yer tutmasını sağlamıştır. Ancak kütüphanenin kurulabilmesi için kitabın çok olması gerekir.47 Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında yazılı eserlerin çok az olması nedeniyle bir...