Category: Allah İnancı

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve İnsanın Özellikleri

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve İnsanın Özellikleri

Ne kadar da şanslıyız, öyle değil mi? Yaratan, yüzbinlerce seçenek arasından bizleri insan olarak tercih etmiş. Ne kadar şükretsek az… Taş, toprak vs. olarak bırakmamış. Kıyıda köşede yetişen bir ot da olabilirdik. Yüzüstü sürünen...

Allah’ın İsimleri

Allah’ın İsimleri

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçen, Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinin (esmâ-i hüsnâ) varlıklardaki yansımasını ve ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Allah’ın Zâtî ve Sübûtî sıfatlarının anlamlarını göreceğiz. Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarını öğrenmekle O’nu doğru tanımış...

Allah’ın Varlığı ve Birliği

Allah’ın Varlığı ve Birliği

Bir önceki konuda, Allah (c.c.) inancının yeri ve önemini yorumladık. Bu konu başlığının altında ise “İman ettiğimiz Yaratıcının varlığını nasıl anlayabilirim?”, “O’nun birliği ne anlama gelmektedir?” vb. sorulara beraberce cevap bulmaya çalışacağız. O’nun varlığını...

Allah İnancı ve İnsan

Allah İnancı ve İnsan

Bu konuda, Allah (c.c.)1 inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlamaya çalışacağız. Allah (c.c.) inancının, İslam’ın inanç esaslarının başında geldiğini öğreneceğiz. Allah (c.c.) insan ilişkisinin, tanıtma ve tanıma zemini üzerinde yükseldiğini izah ettikten sonra...