Category: Atatürk ve Din

ATATÜRK’ÜN BALIKESİR HUTBESİ

“Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’an-ı Azimüşşan’daki...

Dinî Yayınlar

İslamiyetin halka doğru bir şekilde öğretilmesinde ve anlatılmasında din görevlilerinin yanı sıra dinî yayınların da önemli rolü vardır. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluşundan itibaren dinî eserlerin basımı ve yayımı konusunda çalışmalar yapmıştır. Atatürk,...

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar varlığını devam ettirmiş olan önemli bir kurumdur. Bireyleri birbirine bağlayan, toplumların ayakta kalmasını sağlayan en temel değerlerden biridir. Dolayısıyla dinin iyi ve doğru öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde...

Atatürk’ün İslamiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri

Atatürk, yaptığı konuşmalarda çeşitli vesilelerle İslam dini ve Hz. Peygamberle (s.a.v.) ilgili görüşlerine yer vermiştir. Onun, 1923 yılında Balıkesir’de yaptığı konuşma İslam dini ve Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkındaki görüşlerini ifade etmektedir. O, bu konuşmasında;...