Category: Değerler Eğitimi

Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi

Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi

Örf: Bir toplumda, uygulanagelen, kuşaktan kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve davranışlardır. Gelenek diye de isimlendirilir. Âdet: Bir şeyi eskiden görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır. Görenek diye de isimlendirilir. Örf ve âdetler insanların düşünce, tutum...

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değer: Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalardır. Herhangi bir söz veya davranışın, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan ana etken değerlerdir. Bu açıdan bakıldığında günlük konuşmalarda iyi, kötü...