Category: Değerler Eğitimi

İslam toplumlarının temelini oluşturan ana değerler hangileridir?

İslam toplumlarının temelini oluşturan ana değerler hangileridir?

Bütün toplumların kendilerine has değerleri vardır. Bu değerler toplumları millet yapan bir ve beraber yapan birbirine güvenilir yapan temel değerlerdir. Adalet, hikmet, iffet ve şecaat toplumları yaşanılır kılan büyük bir aile yapan temel değerlerimizdendir....

Değerlerimiz bizim kişilik gelişimimizi etkiler mi?

Değerlerimiz bizim kişilik gelişimimizi etkiler mi?

Din, ahlak, örf ve âdetler bir milleti millet yapan değerlerin başında gelir. Dinî inancı olmayan, ahlaki ilkelere önem vermeyen, kendine ait örf ve âdetleri olmayan bir millet veya toplumun varlığını devam ettirebilmesi mümkün değildir....

Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi

Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi

Örf: Bir toplumda, uygulanagelen, kuşaktan kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve davranışlardır. Gelenek diye de isimlendirilir. Âdet: Bir şeyi eskiden görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır. Görenek diye de isimlendirilir. Örf ve âdetler insanların düşünce, tutum...

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değer: Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalardır. Herhangi bir söz veya davranışın, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan ana etken değerlerdir. Bu açıdan bakıldığında günlük konuşmalarda iyi, kötü...