Category: Din ve Ahlak

İslamiyette Ahlaki Değerler

İslamiyette Ahlaki Değerler

İslamiyet, insanların temelde inançlı, iyi ve doğru olmalarını amaçlar. Dinin üç boyutu olan inanç, ibadet ve ahlak özde birdir ve aynı amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. İnsan, inanç ve ibadet sayesinde yaratıcısına bağlanır, ibadetlerin doğurduğu iyi...

Kurumsal Bir Yapı Olarak Din

Kurumsal Bir Yapı Olarak Din

Dinin, tarihsel bir olgu olarak değişmeyen yanlarının yanında zamana ve mekâna (içtihada) göre değişkenlik gösteren yanları da vardır. Bu nedenle din, dinamik bir yapıya da sahiptir ve sürekli gelişme gösterir. Din, peygamber veya din...

Din ve Sosyal Değişim

Din ve Sosyal Değişim

“…Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir…” (Rad suresi, 11. ayet.) Toplumsal hayat, dinamik bir yapıya sahiptir...

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Allah’ın (c.c) hiçbir şeyi sebepsiz ve gayesiz yaratmadığı Kur’an’da ifade edilmiştir.20 Meleklerin yaratılışındaki hikmeti gerçek manada ancak Allah (c.c) bilir. Bununla birlikte ayet ve sahih hadislerden elde ettiğimiz bilgilere göre meleklerin asıl vazifeleri Allah’a...