Category: Din ve Ahlak

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

Allah (c.c.), bütün âlemi eşsiz sanatıyla yaratmıştır. Âlemdeki varlıklar içinde, en üstün olarak yarattığı varlık insandır. Gökte ve yerde olan her şeyi insan için var etmiştir.17 Allah (c.c) yarattığı diğer varlıkları insanın hizmetine vermiştir....

Ahlak ile Terbiye Arasında Ne İlişki Vardır?

Terbiye günümüz diliyle eğitim, ıslah etmek, gözetmek, korumak demek olup, çocuğu büyütmek, geliştirmek demektir. İnsanın beden, zihin ve ahlak bakımdan geliştirilip olgunlaştırılmasına terbiye denir. Bu üçü dengeli bir şekilde terbiye edilmelidir.13 Allah (c.c.) iyi...

İslam Ahlakının Kaynağı Nedir?

İslam ahlakının kaynağı Kur’ân ve Sünnet’tir. Kişi akli melekeleri yardımıyla davranışlarından bazılarının iyi veya kötü olduğunu karar verse de, tüm davranışlar için aynı sonuca ulaşamaz. Bu nedenle Allah (c.c) diğer konularda olduğu gibi bu...

İslam Ahlakının Amacı ve Konusu Nedir?

İnsanın manevi yönünü ifade eden ‘ahlak’ kelimesi, yaratılış, yaratılmış karakter ve tabiat anlamlarına gelen ‘hulk’ kelimesinin çoğuludur. Ahlak kelimesi ile genellikle iyi ve kötü huylar kastedilir. Ahlak ile ilgili olarak kullanılan yaratılış, fıtrat, huy,...