Category: Din ve Ahlak

Kul Hakkını Gözetmek, Kul Hakkı Nedir?

Kul Hakkını Gözetmek, Kul Hakkı Nedir?

Bütün varlıkları Allah (c.c.) yaratmıştır. Her şey varlığını Allah’a (c.c.) borçludur.43 Kur’an-ı Kerim’de “Göklerde ve yerde olan herkes Rahman (olan Allah’ın) huzuruna birer kul olarak gelecektir.”44 buyrulmaktadır. Yüce Allah kullarına bir lütuf olarak bazı...

Müslümanın Günlük Hayatında ve Sosyal İlişkilerinde Edebi

Müslümanın Günlük Hayatında ve Sosyal İlişkilerinde Edebi

Müslüman, hayatının hiçbir anında edepten ayrılmaz. Onun Yüce Allah’a olan derin saygısı ve hayâsı, günlük hayatına ve sosyal ilişkilerine edepli davranışlar olarak yansır. Müslüman kendi başına kaldığında da insanların içine karıştığında da edeplidir. Müslüman...

Müslümanın Hz. Peygambere Karşı Edebi

Müslümanın Hz. Peygambere Karşı Edebi

Yüce Rabbimiz bu dünyada insanlara yol göstermek için Peygamber Efendimiz aracılığıyla bize Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir. Kur’an’ın nasıl anlaşılması ve İslam’ın nasıl yaşanması gerektiğini bize öğreten Sevgili Peygamberimizdir. O, bu zor görevi Allah’a (c.c.) olan...

Müslümanın Allah’a (c.c.) Karşı Edebi

Müslümanın Allah’a (c.c.) Karşı Edebi

Müslümanın edepli davranışlarının kaynağı Yüce Allah’a duyduğu derin saygı, sevgi ve minnettir. Müslüman; kendisini yaratan, peygamberler göndererek bu dünyada onu yalnız bırakmayan, sayısız nimetler vererek yaşatan Yüce Allah’a karşı gelmekten hayâ eder, edepten ayrılmaz....