Category: Dinler Tarihi

İslamiyet’in Diğer Dinlere Bakışı

İslamiyet’in Diğer Dinlere Bakışı

İslam kaynaklarında, diğer dinleri ve onların müntesiplerini tanımlamak için çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Ehl-i Kitap kavramıdır. Başlangıçta sadece Yahudi ve Hıristiyanları kapsayan Ehl-i Kitap kavramı, zamanla Mecusileri ve hatta Kur’an’da adı...

İslamiyette Ahlaki Değerler

İslamiyette Ahlaki Değerler

İslamiyet, insanların temelde inançlı, iyi ve doğru olmalarını amaçlar. Dinin üç boyutu olan inanç, ibadet ve ahlak özde birdir ve aynı amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. İnsan, inanç ve ibadet sayesinde yaratıcısına bağlanır, ibadetlerin doğurduğu iyi...

Kronolojik İslam Tarihi

Kronolojik İslam Tarihi

Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi (610-632) MEKKE DÖNEMİ 571: Hz. Muhammed (s.a.v.) doğdu. 610: İlk vahiy geldi. Üç yıl kadar yakın çevresini dine davet etti. 615: İslam’a açıktan davet başladı ve Habeşistan’a hicret edildi. 617-620:...

Dinlerin Coğrafi Dağılımı

Dinlerin Coğrafi Dağılımı

İslam: İslam hem ilk hem de son dindir. Genel anlamda İslam, Âdem’den (a.s) bu tarafa vahiy yoluyla tekrar edilen, Allah’ın (c.c.) insanlık için uygun görmüş olduğu inanç sistemidir. Özel anlamda ise İslam, miladi 7....