Category: Dinler Tarihi

Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi Nedir?

Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi Nedir?

Bazı insanlar, inandıkları dinin dışındaki dinleri batıl veya bozulmuş kabul edip onlar hakkında bilgi edinmeyi gereksiz gördükleri için dinleri tarafsız olarak incelemeyi amaç edinen Dinler Tarihi’ne olumsuz bakarlar. Batı’da ilk Dinler Tarihi çalışmaları başladığı...

Dinler Tarihinin Temel Kaynakları Nelerdir?

Dinler Tarihinin Temel Kaynakları Nelerdir?

İslam tarihinde diğer dinler hakkında bilgi verme geleneği Kur’an-ı Kerim’le başlar. Kur’an; Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiîler ve Mecusilerden söz etmektedir. Bu bilgiler, Müslüman âlimleri diğer din ve inançlar hakkında araştırma yapmaya ve onlarla ilgili eserler...

Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu

Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu

Dinler Tarihi; tüm dinlerin tarihini inanç, ibadet, ahlak sistemlerini ve dinî kurumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte veya günümüzde yaşayan tüm dinler Dinler Tarihi’nin konusunu oluşturur. Dinler Tarihi, dinleri tarafsız...