Category: Dünya Hayatı ve Ahiret

Dünya ve Ahiret Dengesi

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) yaşamındaki dünya-ahiret dengesi ile güzel dinimizin bu konudaki kriterlerini ortaya koydu. O (s.a.v) bir insan olarak dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştı, ticaret ile uğraştı. Bunun yanısıra bir peygamber olarak da Allah’ın...

Ahiret İçin Çalışmak Ne Demektir?

Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan’a hicret eden ilk Müslümanlar, nihayet Medine’ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Peygamberimizi (s.a.v) dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına ermişlerdi. Yıllarca kendilerinden uzakta kalan Müslümanlar...