Category: Genel

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

Allah (c.c.), bütün âlemi eşsiz sanatıyla yaratmıştır. Âlemdeki varlıklar içinde, en üstün olarak yarattığı varlık insandır. Gökte ve yerde olan her şeyi insan için var etmiştir.17 Allah (c.c) yarattığı diğer varlıkları insanın hizmetine vermiştir....

İslam Ahlakının Amacı ve Konusu Nedir?

İnsanın manevi yönünü ifade eden ‘ahlak’ kelimesi, yaratılış, yaratılmış karakter ve tabiat anlamlarına gelen ‘hulk’ kelimesinin çoğuludur. Ahlak kelimesi ile genellikle iyi ve kötü huylar kastedilir. Ahlak ile ilgili olarak kullanılan yaratılış, fıtrat, huy,...

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua; insanın kendi zayıflığının ve acizliğinin farkına varıp, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı’ya yalvarması, gerçekleşmesini istediği talepler için O’na yönelmesidir. İnsanlar, içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulmak veya elde etmek istedikleri bir...

Sâlih Amel Ne Demektir?

Sâlih Amel Ne Demektir?

Sâlih kelimesi; faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar, her türlü bozukluk ve yanlışlıktan arınmış anlamlarına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de sâlih kavramı “iyi, hayırlı iş ve davranış, dinî ve ahlaki bakımdan iyi davranışlara sahip...