Category: Genel

Taoizm’in Tarihçesi

Taoizm’in Tarihçesi

Taoizm, Çin’in millî ve yerel dinlerinden birisidir. Çinli bir filozof olan kurucusu Laotzu hakkında çok az şey bilinmektedir. Onun Konfüçyüs’ten elli yıl önce doğduğu ve 80 yaşında öldüğü rivayet edilmektedir. Taoizm, Lao-tzu’nun felsefi düşüncelerinden...

Konfüçyanizm’in Kutsal Mekânları

Konfüçyanizm’in Kutsal Mekânları

Mabet, tanrının hazır bulunduğu yer olarak düşünüldüğünden, ölüm anları yaklaşan yaşlılar ve hastalar mabetlere götürülür çünkü tanrının huzurunda ölmek Konfüçyanizm’de büyük saadet olarak kabul edilir. Konfüçyanizm’de en meşhur kutsal mekânlar, Konfüçyüs’ün doğum yeri olan...

Konfüçyanizmin Kutsal Metinleri

Konfüçyanizmin Kutsal Metinleri

Konfüçyüs, yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmediği için fikirleri değişmeden günümüze kadar gelememiştir. Onun düşünceleri, ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkarak derlenmiş ve Konuşmalar adlı kitapta yer almıştır. Konfüçyanizm’in kutsal kitapları Beş Klasik ve Dört Kitaptır....

Konfüçyanizm’in Ritüelleri

Konfüçyanizm’in Ritüelleri

Konfüçyanizm’de ritüellerin çok önemli bir yeri vardır. Bir kişi ancak ritüelleri yerine getirerek erdemli ve üstün insan olabilir. Ritüeller ise göğe, yere, atalara tapınma ve Konfüçyüs adına yılda iki kez düzenlenen törenlerin yerine getirilmesinden...