Category: Hazreti Muhammed’in Hayatı

Hadis ve Sünnet

Hadis ve Sünnet

Hadis, Peygamberimizin (s.a.v.) sözlerinin, fiillerinin (davranışları), onaylarının, ahlakının ve fiziksel özelliklerinin anlatıldığı metinlere denir. Sünnet, sözlükte “yol, gidişat, kanun, hayat tarzı” demektir. Terim olarak ise sünnet, Peygamberimizin (s.a.v.) sözleri, davranışları ve sahabilerin yapmış olduğu...

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

Allah, (c.c.) dini bir insan peygamber aracılığıyla insanlığa bildirmiştir çünkü vahiyler ancak beşer bir peygamber vasıtasıyla insan hayatında bir karşılık bulabilirdi. Bunun için de dini, insanlara tebliğ etmekle ve açıklamakla görevli olan peygamberler, bu...

Hz. Muhammed ve Gençler

Hz. Muhammed ve Gençler

Gençlik dönemi, değişim ve yenilenmeye açık bir dönemdir. İnsanın, zihnen ve bedenen dinamik olduğu kıymetli bir çağdır. İslam davetinin ilk yıllarında Müslüman olanların çoğunun genç olması, belki bu olguyla açıklanabilir. Hz. Peygamber (s.a.v); kadın...

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed

Mekkeliler, doğruluğundan asla şüphe etmedikleri bu asil ve tertemiz gence emîn dediler. Onu Muhammedü’l-Emîn yani “güvenilir Muhammed” diye çağırdılar çünkü o asla yalan söylemezdi ve asla emanete ihanet etmezdi. Çalışmayı çok sever, başıboş dolaşmayı...