Category: İbadet

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

Allah (c.c.), bütün âlemi eşsiz sanatıyla yaratmıştır. Âlemdeki varlıklar içinde, en üstün olarak yarattığı varlık insandır. Gökte ve yerde olan her şeyi insan için var etmiştir.17 Allah (c.c) yarattığı diğer varlıkları insanın hizmetine vermiştir....

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua; insanın kendi zayıflığının ve acizliğinin farkına varıp, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı’ya yalvarması, gerçekleşmesini istediği talepler için O’na yönelmesidir. İnsanlar, içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulmak veya elde etmek istedikleri bir...

İbadetlerde Dengenin Önemi Nedir?

İbadetlerde Dengenin Önemi Nedir?

İbadet, Allah’a (c.c.) karşı saygı ve sevginin bir gereği olarak Allah (c.c.) rızası bilinci ile yapılır. İbadetlerin Allah’ın (c.c.) emrettiği, Peygamberimizin (s.a.v.) açıklayıp gösterdiği şekilde yapılması gereklidir. Bazı ibadetlerin (namaz, oruç, hac, zekât vb.)...

İslam’da İbadetlerin Faydaları Nelerdir

Yüce Allah’ın, bizim yaptığımız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla Allah, ibadetlere kendisinin ihtiyacı olduğu için değil bize faydası olduğu için emretmiştir. Dinimizde emredilen ibadetlerin hem bireye hem de topluma birçok yararı vardır. İbadetlerin Bireysel Faydaları...