Category: İbadet

İslam’da İbadet – Ahlak İlişkisi

İslam’da İbadet – Ahlak İlişkisi

İbadetler, dinin özünü teşkil eden iman esaslarından sonra dinde ikinci önemli halkayı oluşturur. Diğer bir ifadeyle din, en yalın biçimiyle Allah’a inanma ve O’na ibadet etme olduğundan inanç ve ibadet sistemleri dinin aslî unsurlarını...

İslam’da İbadetlerdeki Temel İlkeler Nelerdir?

İslam’da İbadetlerdeki Temel İlkeler Nelerdir?

İbadet, Yüce Allah (c.c.) karşısında boyun bükmenin ve O’na olan saygı ve sevginin bir sonucudur. İbadette temel amaç, Allah (c.c.) için yapmak, O’nun hoşnutluğunu kazanmak ve nimetlerine şükretmek olmalıdır. Bir davranışın ibadet sayılabilmesi için...

İslam’da İbadet Yükümlülüğü

İslam’da İbadet Yükümlülüğü

Yüce Allah (c.c.), akıl ve irade ile diğer canlılardan farklı ve üstün yarattığı insanı, çeşitli kabiliyetlerle donatmıştır. İnsanı dilediğini seçme ve yapabilme hürriyetine sahip kılarak yaptıklarından sorumlu tutmuştur. “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.”...