Category: İnanç

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

Allah (c.c), insanı diğer varlıklardan farklı olarak akıl ve iradeye sahip bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan bu özelliği ile düşünme ve karar verme yeteneğine sahiptir. Allah (c.c) insandan doğru bir şekilde düşünmesini ve doğru...

İslam dininin temel inanç esasları nelerdir?

İslam dininin temel inanç esasları nelerdir?

İslam inancı, Allah’a samimi ve içten bir şekilde bağlanmayı gerektirir. İslam’ın inanç esasları itikat olarak isimlendirilir. İtikat sözlükte, gönülden bağlanma, kesin karar verme, samimi olarak inanma anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak, dünya ve...

İman ve İslam İlişkisi

İman ve İslam İlişkisi

İman, sözlükte emniyet ve güven içinde bulunmak, ikrar etmek, kabul etmek, emin kılmak, sükûna kavuşmak, kalben müsterih olmak, vicdani güven duymak ve iç aydınlığı hissetmek demektir. Terim olarak iman, Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği...

İnanç Bakımından İnsanlar

İnanç Bakımından İnsanlar

Yüce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış, akıl ve irade gibi özellikler vererek dinî hükümler karşısında sorumlu kılmıştır. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarıyla muhatap olan insanlara doğru yoldan sapmamaları için peygamberler ve ilahi kitaplar...