Category: İnanç

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

İnsanların Allah’a Karşı Görevleri (Vazifeleri) Nelerdir?

Allah (c.c.), bütün âlemi eşsiz sanatıyla yaratmıştır. Âlemdeki varlıklar içinde, en üstün olarak yarattığı varlık insandır. Gökte ve yerde olan her şeyi insan için var etmiştir.17 Allah (c.c) yarattığı diğer varlıkları insanın hizmetine vermiştir....

İmanın Şartları: Kader ve Kazaya İman Nedir?

Kader, Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, sonsuz ilmiyle bilip takdir etmesidir. Kaza ise Allah’ın (c.c) takdir etmiş olduğu şeylerin, zamanı gelince meydana gelmesidir. Kaza ve...

İmanın Şartları: Ahiret Gününe İman Nedir?

Ahirete iman, İslam’ın iman esaslarından birisidir. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde ahiret inancı Allah’a imanla birlikte yer almaktadır. Dünya hayatı geçici ahiret hayatı ise kalıcı ve ebedidir. Dünya ahiretin tarlasıdır. İnsanlar bu dünyada yapıp...

İmanın Şartları: Peygamberlere İman

Peygamberlere iman İslam’da temel inanç esaslarından birisidir. Peygamberler Rabbimizin insanlar arasından seçip vahiy ile şereflendirdiği doğru, güvenilir, zeki, günah işlemeyen ve vahiy yoluyla kendisine gelen emir ve yasakları insanlara ulaştıran kimselerdir. Kur’an-ı Kerim’de peygamberleri...