Category: İnanç

İnanç Bakımından İnsanlar

İnanç Bakımından İnsanlar

Yüce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış, akıl ve irade gibi özellikler vererek dinî hükümler karşısında sorumlu kılmıştır. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarıyla muhatap olan insanlara doğru yoldan sapmamaları için peygamberler ve ilahi kitaplar...

İmanın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?

İmanın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?

İslam alimleri bir kimsenin imanının geçerli olabilmesi ve kişiyi ahirette kurtuluşa erdirebilmesi için bazı şartlar belirlemişlerdir. Bu şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 1. İman yeis (ümitsizlik) halinde olmamalıdır. Hayatının son anında ve yaşamaktan tamamen ümidini...

İman ve İmanın Mahiyeti

İman ve İmanın Mahiyeti

İman, İslamın inanç esaslarını kabul etmekle gerçekleşir. Bir kimse her şeyden önce mü’min olabilmek için imanın şartlarını benimsemek durumundadır. Bu anlamda inanılacak şeylerin tamamına ayrıntıya girmeksizin inanmaya icmali iman denir. İcmali iman, kısaca imanın...

Kul Hakkını Gözetmek, Kul Hakkı Nedir?

Kul Hakkını Gözetmek, Kul Hakkı Nedir?

Bütün varlıkları Allah (c.c.) yaratmıştır. Her şey varlığını Allah’a (c.c.) borçludur.43 Kur’an-ı Kerim’de “Göklerde ve yerde olan herkes Rahman (olan Allah’ın) huzuruna birer kul olarak gelecektir.”44 buyrulmaktadır. Yüce Allah kullarına bir lütuf olarak bazı...