Category: İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimleri

Züht Dönemi Ne Demektir?

Züht Dönemi Ne Demektir?

Hz. Peygamber, sahabe ve onlardan sonra gelenleri içine alan, tasavvuf kavramının ortaya çıktığı hicri 2. asra kadar olan dönemi kapsar. Tasavvufta züht, ahirete yönelmek, dünyaya dalmamak, elde mevcut bulunsa bile gönülde mal ve mülk...

Farklı Din Mensuplarını Kabullenmek ve Holgörülü Olmak

İlk insanın, aynı zamanda ilk peygamber olması, insanlığın başlangıcından itibaren vahiy ile şekillendiğini ortaya koymaktadır. Ancak, zaman içinde insanlar vahiyden uzaklaştıkça farklılıklar da başlamış oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), doğru yoldan çıkan insanlığı,...

Dinde Zorlama Yoktur

Yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. Peygamberler, insanları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırmışlar, onlara kötülüklerden uzak durmayı öğütlemişlerdir. Tıpkı diğer peygamberler gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) de insanları Yüce Allah’a inanıp güzel davranışlarda...