Category: İslamiyet ve Türkler

İslam Medeniyeti ve Özellikleri

İslam Medeniyeti ve Özellikleri

Medeniyet, şehre mensup olan, şehirli anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Medeniyet, ortak özellikler gösteren sosyal gruplar veya bunların bütününe verilen isimdir. Medeniyet, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ile oluşur. Örneğin, Türk ve Arap kültürü...