Category: Kur’an-ı Kerim

İslam’da İnsanlar Güzel Sözle İletişim Kurarlar

İslam dininin temel amaçlarından biri, insanların güzel sözlerle iletişim kurmasını sağlamaktır. Bu nedenle İslamiyet insanları güzel sözler söylemeye yönlendirir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayette şöyle buyrulur: “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra...

Kur’an ve Güzellik

Kur’an-ı Kerim; edebiyatın, şiirin, söz söyleme sanatının zirvede olduğu bir topluma indirilmiştir. Arap toplumunda Hz. Muhammed’e inanmayan bazı kişiler, Kur’an’ın onun sözü olduğunu iddia etmişlerdir. Buna karşılık kutsal kitabımız onlara meydan okumuş, Kur’an’ın on...

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın insanları iyiye ve güzele yönlendirmek amacıyla gönderdiği son ilahî kitaptır. Kur’an’ın temel amacı; Yaradan’a ve yaratılmışlara karşı sorumluluklarını yerine getiren, iyi davranışları benimseyen, kötülüklerden kaçınan, ahlaklı, erdemli bireylerden meydana gelen...

Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir

Yüce Allah (c.c.), insanları davranışlarında özgür bırakmış fakat onlara doğruyu, yanlışı hem ilahi kitapları hem peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş ve onları sorumlu tutmuştur. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş son ilahi kitap olarak Allah’ın...