Category: Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz Nelerdir?

Kur’an hayatımızın her aşamasında bize yol gösterir ve yardımcı olur. Kur’an bir rehberdir. Müslüman bir kişi doğru yolda kalmak için Kur’an’ın rehberliğine ihtiyaç duyar. Allah (c.c.) bu konuda şöyle buyurur. “İşte bu (Kur’an) bir...

İslam’da İnsanlar Güzel Sözle İletişim Kurarlar

İslam dininin temel amaçlarından biri, insanların güzel sözlerle iletişim kurmasını sağlamaktır. Bu nedenle İslamiyet insanları güzel sözler söylemeye yönlendirir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayette şöyle buyrulur: “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra...

Kur’an ve Güzellik

Kur’an-ı Kerim; edebiyatın, şiirin, söz söyleme sanatının zirvede olduğu bir topluma indirilmiştir. Arap toplumunda Hz. Muhammed’e inanmayan bazı kişiler, Kur’an’ın onun sözü olduğunu iddia etmişlerdir. Buna karşılık kutsal kitabımız onlara meydan okumuş, Kur’an’ın on...

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın insanları iyiye ve güzele yönlendirmek amacıyla gönderdiği son ilahî kitaptır. Kur’an’ın temel amacı; Yaradan’a ve yaratılmışlara karşı sorumluluklarını yerine getiren, iyi davranışları benimseyen, kötülüklerden kaçınan, ahlaklı, erdemli bireylerden meydana gelen...