Category: Kur’an-ı Kerim

Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir

Yüce Allah (c.c.), insanları davranışlarında özgür bırakmış fakat onlara doğruyu, yanlışı hem ilahi kitapları hem peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş ve onları sorumlu tutmuştur. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş son ilahi kitap olarak Allah’ın...

Kur’an-ı Kerim’i Okumak, Kur’an-ı Kerim Okumanın Sevabı

Kur’an-ı Kerim, İslam dininin en temel kaynağıdır. Müslümanlar inanç esaslarının neler olduğunu, ibadetlerin nasıl yapılacağını, ahlaki ilkeleri, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını en doğru şekilde Kur’an’dan öğrenebilirler. Bu sebeple inananlar hem Arapça olarak hem...

Kur’an’ın Temel Amaçları: Doğru Davranış

Kur’an-ı Kerim; insanları iyi ve güzel davranışlar yapmaya, ahlaklı bireyler olmaya yönlendirir. Yüce Allah (c.c.), Kur’an’da hangi davranışların doğru, hangi davranışların yanlış olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insanların yaptıklarının kesinlikle karşılıksız...

Kur’an’ın Temel Amaçları: Doğru İnanç

İnsanın bir yaratıcıya inanma ihtiyacı, doğuştan gelen bir özelliğidir. Bu sebeple Allah (c.c.) insana, doğru olan inanç yolunu kutsal kitaplar ve peygamberler vasıtasıyla göstermiştir. Son ve değişmemiş kitap olan Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru bir...