Category: Peygamberler ve İlahi Kitaplar

Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)

Yüce Rabb’imiz tarih boyunca, insanlara pek çok peygamber göndermiştir. Peygamberler, insanları O’nun varlığına ve birliğine inanmaya, ahlaklı olmaya ve topluma yararlı işler yapmaya davet etmişlerdir. Ayrıca peygamberler insanları zulüm, adaletsizlik ve kötülüklerden uzak durmaya...

Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?

Yüce Allah (cc), ilahi mesajlarını insanlara ulaştırmak için seçtiği peygamberlere birtakım görevler vermiştir. Bu görevler şunlardır; Tebliğ: Peygamberlerin, Allah’tan (cc) aldıkları ilahi mesajları insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırmalarıdır. Tebliğ, peygamberlerin hem özellikleri...

Hz. Nuh (as) Kimdir?

Hz. Nuh (as) bıkıp usanmadan kavmini bir olan Allah’a (cc) inanmaya çağırıyordu. Bu durum Kur’an’da şöyle bildirilmiştir: “Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh’u kendi kavmine gönderdik.” (Nuh suresi, 1.ayet.) Bir...