Category: Temizlik

İslam’da Mekân ve Çevre Temizliğinin Önemi Nedir

İslam dinine göre bir Müslüman bedenine ve elbisesine temizlik konusunda özen gösterdiği gibi çevre temizliği hususunda da aynı özeni göstermesi gerekir. Herkes için yaşadığı yerin temiz olması kendi sağlığı ve toplumun sağlığı için önemlidir...

Beden Temizliğinin Dindeki Önemi

Beden temizliği vücudu her türlü kirden arındırmaktır. Allah’ın (c.c.) emanet olarak verdiği bedeni kirden ve mikroplardan korumak gerekir. El, ağız, diş, yüz, ayak, saç temizliği sadece dinin bir emri olarak değil, sağlığımız için de...

İbadet-Temizlik İlişkisi

İslam dininin temelinde temizlik vardır. Bazı ibadetlerin yerine getirilmesi için de temiz olma şartı aranır. Yüce Allah (c.c.) da “Oku!” (Alak suresi, 1. ayet.) vahyinden sonra ikinci vahyi temizlik üzerine indirmiş ve insanlara “Elbiseni...