Category: Tövbe ve Bağışlama

İyilikler Kötülükleri Giderir

Tövbe, insanın hatasından dönerek iyiliğe yönelme erdemi olduğundan, tövbe ile iyilik arasında yakın bir ilişki vardır. İnsanın tövbe ettikten sonra iyiliğe yönelmesi tövbesinin devamı açısından önemlidir. Yüce Allah, tövbe edenleri bağışlayacağını ve bireyin yapmış...

Bağışlamak

İslam dini, barış ve huzuriçinde yaşayan bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunun oluşması için insanlar arasında sevgi ve müsamahanın var olması gerekir. Bireysel ve toplumsal müsamahalı davranışın oluşmasında sevgi ve bağışlama önemli bir yer tutar....

Allah Bağışlayıcıdır

Bağışlama, Allah’ın (c.c.) güzel sıfatlarından biridir. Yüce Allah, şefkatli, merhametli ve bağışlayıcıdır. O, işlediği bir hata veya günahtan pişmanlık duyup kendisine yönelen, içtenlikle tövbe eden kullarını bağışlar. Allah (c.c.)’ın bağışlamasına “mağfiret” denir. Kur’an-ı Kerim’de...

Tövbe Nedir?

Tövbe, kişinin yaptığı bir hata ya da işlediği bir günahtan dolayı pişmanlık duyması ve Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemesidir. Buna “istiğfar” da denir. İstiğfar; “estağfirullah, estağfirullah el-Azîm” gibi dua ifadelerini söyleyerek Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemektir....