İmanın Şartları: Kitaplara İman Nedir?

Rabbimiz, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiş, onlara vahiy yoluyla hitap etmiştir. Peygamberlerin büyük çoğunluğu ilahi emirleri sözlü olarak alıp ümmetlerine ulaştırırken bazı peygamberlere vahiy, sahifeler ve kitaplar şeklinde gelmiştir. Onlar da ümmetlerine...

İmanın Şartları: Meleklere İman Nedir?

Melekler, Allah’ın (c.c) emriyle çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yaratılmış nûrânî ve rûhânî varlıklardır. Melekleri duyularımızla algılayamaz, gözümüzle göremeyiz. Bu sebeple onlar hakkındaki bilgileri, ancak Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimiz’in (s.a.v) sözlerinden öğrenebiliriz. Meleklerin varlığını...

İmanın Şartları: Allah’a İman Nedir?

Allah’a İman Kâinatta her şeyin bir düzen ve intizam içinde hareket ettiğini görüyoruz. En küçüğünden en büyüğüne tüm kâinat sınırsız bilgi ve sonsuz kudret sahibi olan bir yaratıcıya işaret ediyor ki O da Allah...

İmanın Söz İle İfade Edilme Biçimleri

Kelime-i Tevhid لَ اِلٰهَ اِلَّ الّٰلُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الّٰلِ “Lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-resulullah” ifadesi kelime-i tevhiddir. Bu sözün anlamı şudur. “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın peygamberidir.” Kelime-i Şehadet اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ...