Kur’an-ı Kerim’de Din Kavramı

Kur’an-ı Kerim’de Din Kavramı

Arapçada din kelimesi, yaratıcının emir ve hâkimiyeti, kulun itaat ve teslimiyetine dayalı karşılıklı ilişkiyi ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de din kelimesi, doksan beş yerde çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Kur’an’da “Allah katında (hak) din, İslam’dır.” denilerek, Allah’ın...

Taoizm’in Ritüelleri

Taoizm’in Ritüelleri

İlk dönemlerde Taoizm’de ibadetin amacı, gerçek mutluluğun elde edilmesi ve bu dünyada hayatın ebedî olarak sürdürülmesiydi. İbadetlerin amacı Tao ile birikte olmak ve ‘wu wei’(eylemsizlik prensibi) ilkesini uygulayarak, şiddet ve kibirden uzak durmak, sakin...

Taoizm’in İnanç Esasları

Taoizm’in İnanç Esasları

Taoizm, Konfüçyanizm’in aksine metafizik konularla da ilgilenmiştir. Taoizm, hitap ettiği kesime göre felsefi ve dini olmak üzere iki kola ayrılır. Felsefi Taoizm, entelektüel kesime, dini Taoizm ise daha çok halka hitap eder. Tanrı İnancı:...

Taoizm’in Tarihçesi

Taoizm’in Tarihçesi

Taoizm, Çin’in millî ve yerel dinlerinden birisidir. Çinli bir filozof olan kurucusu Laotzu hakkında çok az şey bilinmektedir. Onun Konfüçyüs’ten elli yıl önce doğduğu ve 80 yaşında öldüğü rivayet edilmektedir. Taoizm, Lao-tzu’nun felsefi düşüncelerinden...