Dinler Tarihinin Temel Kaynakları Nelerdir?

Dinler Tarihinin Temel Kaynakları Nelerdir?

İslam tarihinde diğer dinler hakkında bilgi verme geleneği Kur’an-ı Kerim’le başlar. Kur’an; Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiîler ve Mecusilerden söz etmektedir. Bu bilgiler, Müslüman âlimleri diğer din ve inançlar hakkında araştırma yapmaya ve onlarla ilgili eserler...

Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu

Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu

Dinler Tarihi; tüm dinlerin tarihini inanç, ibadet, ahlak sistemlerini ve dinî kurumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte veya günümüzde yaşayan tüm dinler Dinler Tarihi’nin konusunu oluşturur. Dinler Tarihi, dinleri tarafsız...

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

Din, insan hayatında çok önemli rol oynayan, tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima var olan evrensel ve köklü bir olgudur. Yaratılıştan kaynaklanan ve insanın tarihi kadar eski olan sorulara, en doğru cevabı yalnızca...

Kurumsal Bir Yapı Olarak Din

Kurumsal Bir Yapı Olarak Din

Dinin, tarihsel bir olgu olarak değişmeyen yanlarının yanında zamana ve mekâna (içtihada) göre değişkenlik gösteren yanları da vardır. Bu nedenle din, dinamik bir yapıya da sahiptir ve sürekli gelişme gösterir. Din, peygamber veya din...