Ahlak ile Terbiye Arasında Ne İlişki Vardır?

Terbiye günümüz diliyle eğitim, ıslah etmek, gözetmek, korumak demek olup, çocuğu büyütmek, geliştirmek demektir. İnsanın beden, zihin ve ahlak bakımdan geliştirilip olgunlaştırılmasına terbiye denir. Bu üçü dengeli bir şekilde terbiye edilmelidir.13 Allah (c.c.) iyi...

İslam Ahlakının Kaynağı Nedir?

İslam ahlakının kaynağı Kur’ân ve Sünnet’tir. Kişi akli melekeleri yardımıyla davranışlarından bazılarının iyi veya kötü olduğunu karar verse de, tüm davranışlar için aynı sonuca ulaşamaz. Bu nedenle Allah (c.c) diğer konularda olduğu gibi bu...

İslam Ahlakının Amacı ve Konusu Nedir?

İnsanın manevi yönünü ifade eden ‘ahlak’ kelimesi, yaratılış, yaratılmış karakter ve tabiat anlamlarına gelen ‘hulk’ kelimesinin çoğuludur. Ahlak kelimesi ile genellikle iyi ve kötü huylar kastedilir. Ahlak ile ilgili olarak kullanılan yaratılış, fıtrat, huy,...

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua Etmek ve Tövbe (Tevbe) Etmek

Dua; insanın kendi zayıflığının ve acizliğinin farkına varıp, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı’ya yalvarması, gerçekleşmesini istediği talepler için O’na yönelmesidir. İnsanlar, içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulmak veya elde etmek istedikleri bir...